Turniej Bardów

Kiedy?

20 lutego 2016 roku, start o godzinie 14:00

Gdzie?

Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

Dla kogo?

Dla wszystkich!!! Wstęp wolny.

Turniej Bardów jest turniejem dla amatorów - zarobkującym zawodowcom serdecznie dziękujemy

Podstawowe informacje dla uczestników

Kategoria - Bard

Zasady dla Bardów nie zmieniają się w stosunku do tych z poprzednich lat - należy przygotować w programie od 1 do 3 autentycznych pieśni dawnych (datowanie – średniowiecze - do końca XVIII w) lub autorskich współczesnych o czynach teraźniejszego rycerza , wydarzeniu lub o charakterze karczemno - obozowym, ale w żadnej z pieśni nie mogą występować wyrażenia nie cenzuralne.

Jednyną zmianą jest podział występujących na Barda z instrumentem i Zespół - w 7. edycji wszyscy Bardowie są oceniani razem.

Pojedynczy utwór nie może trwać krócej niż 1 minutę, ani dłużej niż 4 minuty. Żaden z prezentowanych utworów nie może być wykonaniem wyłączenie intrumentalnym.

Kategoria - Recytacja

W tej kategorii należy przygotować recytację autorską osadzoną w czasach współczesnych a traktującą o czynach RR.

Recytacja nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty i nie może być czytana z kartki.

Kategoria - Teatr

Tematyka dla występu w tej kategorii może być zarówno historyczna jak i autorska. Przedstawienie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.

Ramy czasowe jakie narzuciliśmy to: "e;Od spalenia Rzymu do pożaru Londynu"e; (z wyłączeniem teatru ognia).

Uwaga: zastrzegamy sobie nieuruchomienie tej kategorii jeżeli będzie niewystarczająca ilośc zgłoszeń. W zgłoszeniu wymagany jest opis przedstawienia.

Kategoria - Film

Materiał zaprezentowany w tej kategorii powinien opowiadać o wydarzeniach historycznych bądź też o współczesnym Ruchu Rycerskim (np. relacja z turnieju). Oczywiście w obydwu przypadkach musi to być film kostiumowy, trwający nie dłużej niż 10 minut.

Dla tej kategorii przyjęliśmy ramy czasowe: "e;od odkrycia koła do pierwszych filmów"e;.

Uwaga: wymagamy przesłania filmu najpóźniej na 2 tygodnie przed imprezą.

Zasady ogólne:

  1. Uczestnicy występują w strojach spójnych historycznie (z jednej epoki)!
  2. W utworach nie mogą występować wyrażenia niecenzuralne.
  3. W kategorii filmowej zakazane są sceny powszechnie uznawane za nieprzyzwoite oraz lokowanie produktów.

Stroje

Wszyscy Uczestnicy Turnieju Bardów występują w ubiorach historycznych, datowanych na lata 1000-1492.

Instrumenty

Instrumenty - akustyczne, nie wymagające zasilania elektrycznego (mile widziane instrumenty średniowieczne, ale mogą być też współczesne np. gitary, flety, mandoliny, lutnie itp.). Ze względu na termin Turnieju i warunki pogodowe będzie dostępne zamykane pomieszczenie w Ośrodku Kultury w Piasecznie specjalnie przygotowane na instrumenty muzyczne, aby uniknąć gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.